InuYasha - Movies


Inhaltsverzeichnis

Neben der InuYasha TV Serie wurde 4 unabhängige Filme (nicht am Manga orientiert) veröffentlicht.

Filme


Film 1


 • Titel: Toki wo Koeru Omoi (Affections Touching Across Time)
 • Veröffentlicht: 15. Dezember 2001
 • Movie Theme: No More Words by Ayumi Hamasaki
 • Director: Toshiya Shinohara
 • Screenplay: Katsuyuki Sumizawa
 • Musik: Kaoru Wada
 • Character Designs: Hideyuki Motohashi & Yoshihito Hishinuma

Film 2


 • Titel: Kagami no Naka no Mugenjo (The Castle Beyond the Looking Glass)
 • Veröffentlicht: 21. Dezember 2002
 • Opening Theme: Yura Yura by Every Little Thing
 • Ending Theme: Ai no Uta by Every Little Thing
 • Director: Toshiya Shinohara
 • Screenplay: Katsuyuki Sumizawa
 • Musik: Kaoru Wada
 • Character Designs: Hideyuki Motohashi & Yoshihito Hishinuma

Film 3


 • Titel: Tenka Hadou no Tsurugi (World Conquering Sword)
 • Veröffentlicht: 20. Dezember 2003
 • Movie Theme: Four Seasons by Namie Amuro
 • Director: Toshiya Shinohara
 • Screenplay: Katsuyuki Sumizawa
 • Musik: Kaoru Wada
 • Character Designs: Hideyuki Motohashi & Yoshihito Hishinuma

Film 4

 • Titel: Guren no Hourai-Jima (Fire on the Mystic Island)
 • Veröffentlicht: 23. Dezember 2004
 • Movie Theme: Rakuen by Do As Infinity
 • Director: Toshiya Shinohara
 • Screenplay: Katsuyuki Sumizawa
 • Musik: Kaoru Wada
 • Character Designs: Hideyuki Motohashi & Yoshihito Hishinuma